Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samhällsanalys och kommunikation 180 hp

Om programmet

Funderar du på en utbildning inom statsvetenskap? Vill du ha en bred teoretisk utbildning om vår tids samhällsfrågor och medier? Då har vi ett förslag – välj programmet Samhällsanalys och kommunikation.

Om du läser Samhällsanalys och kommunikation fördjupar du dig i statsvetenskap, men får även en bred utbildning med medie- och kommunikationsvetenskap.
– Kombinationen av dessa två ämnen i utbildningen ger dig en unik profil.
Som student vid Högskolan i Halmstad får du del av exempelvis den senaste storsatsningen, Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design.

På utbildningen får du lära dig om makt, politik, politisk kommunikation och hur samhällsinstitutioner fungerar. Samtidigt får du utveckla förmågan att praktiskt producera och presentera material genom olika medier och genrer.

Utbildningen ger kunskap om hur globaliseringen förändrar förutsättningarna för såväl politiska, ekonomiska och sociala som mediala logiker. Du rustas för att kunna förstå samhällets komplexitet - och för att kunna kommunicera detta.

Samhällsanalys och kommunikation är en utbildning som kräver tid och engagemang, och som förutsätter att du ser studierna som en väg till ett kvalificerat jobb.

Du utbildas till samhällsanalytiker men får även kompetens inom kommunikation. Med fokus på framtidens arbetsmarknad väntar en mångvetenskaplig utbildning med både bredd och djup.

Du kommer att möta ett utbildningspaket som fokuserar på statsvetenskap men även hämtar näring från medie- och kommunikationsvetenskap. I kursblocket Kommunikatörens verktyg får du lära dig strategisk kommunikation och medieproduktion med hjälp av branscherfaren personal och en kvalificerad teknikpark.

Under höstterminerna studerar du och utvecklar din förståelse för samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor. Här integreras teoretiska studier och uppgifter med återkommande praktiska tillämpningsövningar. Under vårterminerna får du fördjupning inom statsvetenskap.

Med fokus på din framtida karriär ges du många möjligheter till kontakter med arbetslivet.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Ditt nästa jobb kan finnas inom myndigheter, förvaltningar eller organisationer, både nationellt och internationellt, och handla om att göra utredningar, samhällsanalyser och beredningar. Du kan även arbeta som forskare (efter vidare studier/forskarexamen) inom statsvetenskap.

Studier utomlands
Att studera utomlands ger dig upplevelser för livet. Du får möjlighet att utvecklas både på det akademiska och personliga planet. Du kan läsa kurser som inte finns i Halmstad och se på samhällsproblem från andra perspektiv än ditt eget. Samtidigt får du möjlighet att leva i en annan kulturell kontext och kanske får du vänner för livet från världens alla hörn.

Termin 5 kan du helt eller delvis läsa utomlands. Högskolan har avtal med flera universitet inom och utanför Europa, exempelvis Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre års studier, med huvudområdet statsvetenskap, och består av kurser som berör samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor. Utbildningen behandlar perspektiv på globaliseringens inverkan på olika samhälls- och kommunikationsfrågor.

Om kurserna
Höstterminerna utgörs av introduktion till och fördjupning av olika idéer om samhället, samhällets organisering och kommunikationsvillkor i relation till demokrati, makt, identitet, globalisering och medielogik i såväl ett historiskt som samtida perspektiv.

Under vårterminerna läses kurser i huvudämnet statsvetenskap. I dessa kurser ingår undervisningsmoment med fokus riktat mot grundläggande statsvetenskaplig teori (stat, politik, demokrati, rättvisa), politiskt deltagande och politiska styrelsesystem.

Med reservation för eventuella förändringar.

Sidan uppdaterad 2019-01-07