Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samhällsanalys och kommunikation 180 hp

Om programmet

Funderar du på en utbildning inom statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller internationella relationer? Då har vi ett förslag – välj programmet Samhällsanalys och kommunikation så kan du skaffa dig kunskaper inom alla tre disciplinerna, oavsett vilken inriktning, medie- och kommunikationsvetenskap eller statsvetenskap, du väljer på din examen.

Det här är programmet för dig som vill ha en bred teoretisk utbildning om vår tids samhällsfrågor och medier, allt i en internationell kontext. Samtidigt får du utveckla förmågan att praktiskt presentera och visualisera dina analyser i tal och skrift såväl som ljud och rörlig bild. Det är en utbildning som kräver tid och engagemang, och som förutsätter att du ser studierna som en väg till ett kvalificerat jobb.

Du utbildas till samhällsanalytiker eller kommunikatör, men kan tillägna dig båda kompetenserna. Med fokus på framtidens arbetsmarknad väntar en mångvetenskaplig utbildning med både bredd och djup. Genom att ämnena spetsas med internationella relationer skapas även kunskap om hur globaliseringen förändrar förutsättningarna för politiska, ekonomiska, sociala såväl som mediala logiker. Du rustas för att kunna förstå samhällets komplexitet – och för att kunna kommunicera detta.

Du kommer att möta ett utbildningspaket som genomgående hämtar näring från programmets tre discipliner: statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och internationella relationer. I blocket Kommunikatörens verktyg får du lära dig strategisk kommunikation och medieproduktion med hjälp av branscherfaren personal och en kvalificerad teknikpark.

Under de gemensamma terminerna studeras de tre ämnena parallellt. Här integreras teoretiska studier och uppgifter med återkommande praktiska tillämpningsövningar. Under de ämnesspecifika terminerna går utbildningen isär för fördjupning inom respektive område. Den mångvetenskapliga ansatsen och kontakten över ämnesgränserna bibehålls via gemensamma aktiviteter.

Med fokus på din framtida yrkeskarriär ges du många möjligheter till kontakter med arbetslivet.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Ditt nästa jobb kan finnas inom myndigheter, förvaltningar och organisationer och handla om att göra utredningar, samhällsanalyser och beredningar. Du kan även arbeta på mediebolag, informations- och marknadsföringsavdelningar eller som forskare (efter vidare studier/forskarexamen) inom statsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Övrigt
För att välja inriktning medie- och kommunikationsvetenskap eller inriktning statsvetenskap se nedan.

Innehåll

År 1

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, 30 hp
- idéer om samhället och vetenskapsteoretiska grunder 22,5 hp
- kommunikatörens verktyg 7,5hp

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) 30 hp alt. Statsvetenskap (1-30) 30 hp

År 2

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, 30 hp
- samhällsorganisering, kommunikation och globalisering 22,5 hp
- kommunikatörens verktyg 7,5hp

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60) 30 hp alt. Statsvetenskap (31-60) 30 hp

År 3

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor III, 30 hp
- politiska och kommunikativa processer och villkor 22,5 hp
- kommunikatörens verktyg 7,5hp

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp alt. Statsvetenskap (61-90) 30 hp

Sidan uppdaterad 2019-01-07