Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp

Om programmet

Kurserna på magisternivå i statsvetenskap avser att ge fördjupade kunskaper i centrala problemområden inom ämnet och att öka förmågan till kvalificerad statsvetenskaplig analys.

Programmet inleds med kursen Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp. Under programmets andra termin läses kursen Statsvetenskap 30 hp på avancerad nivå som en obligatorisk del. Kursen omfattar två delkurser på 7,5 högskolepoäng samt en uppsats på 15 högskolepoäng. Den första delkursen behandlar analysinriktningar och forskningsområden som internationell politik, komparativ politik, politisk filosofi och förvaltningspolitik. Den andra delkursen tar upp aktuell forskning inom politisk kommunikation som opinionsbildning, lobbying och förhandlingar. I uppsatskursen väljer du själv i samråd med en handledare ett fördjupningsämne som du är särskilt intresserad av.

Examen
Magisterexamen.


Arbetsområden
Statsvetare med magisterexamen kan arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. utredare, projektledare, kommunikatör inom offentlig förvaltning, företag, massmedier och intresseorganisationer. Goda språkkunskaper ger möjlighet till arbete inom EU och andra internationella organ.

Studier utomlands
Utbildningen ger stora möjligheter till studier utomlands.

Innehåll

Statsvetenskap 30 hp, avancerad nivå

Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp alt.
Utrednings- och utvärderingsmetodik 30 hp


Sidan uppdaterad 2018-09-20