Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

magisterexamen inriktning idrotts- och motionspsykologi (kurspaket)

Skulle du vilja arbeta med motivation, koncentration, självförtroende, ledarskap, skadeprevention eller andra viktiga frågor relaterade till mänskligt beteende? Nu utökar vi vårt kursutbud så att du kan få en unik magisterexamen med inriktning idrotts- och motionspsykologi.

Högskolan i Halmstad har länge bedrivit internationellt erkänd spetsforskning inom idrotts- och motionspsykologi. Som enda svenska lärosäte erbjuder vi kurser hela vägen från grundutbildning till forskarutbildningsnivå i detta ämnesområde.

Genom att söka fristående kurser på avancerad nivå i psykologi kan du få en magisterexamen (91-120 hp) vid Högskolan i Halmstad. Kurserna vi rekommenderar löper över ett år och innehåller både ett teoretiskt och ett praktiskt orienterat utbildningsblock i idrotts- och motionspsykologi. I utbildningen genomför du ett traditionellt empiriskt examensarbete (magisteruppsats) samt genomgår vår unika kurs Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, där du genomför idrottspsykologisk tillämpning, tillsammans med en idrottare, motionär eller ett lag. Förutom examensarbetet väljer du själv vilka övriga kurser på avancerad nivå du läser. 

Ett exempel på vilka kurser du kan läsa för att kunna tillgodose dig en magisterexamen i psykologi (observera att examensarbetet är obligatoriskt att läsa, och att du behöver minst 45 hp inom huvudområdet psykologi för att kunna söka examen): 

Examensarbete – psykologi inriktning idrott och motion, 15 hp 25 % (hösten 17)

Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, 30 hp 50 % (hösten 17)

Den ojämlika hälsan 7,5 hp 50 % (HT17)

– Vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik, 15 hp (våren 18). Denna kurs söks senare

Sidan uppdaterad 2017-03-29