Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i handikappvetenskap 60 hp

Om programmet

Magisterprogrammet i handikappvetenskap är öppet för studenter med olika utbildningsbakgrunder. Det som är gemensamt för alla som går programmet är ett intresse för frågor som rör funktionshinder. Programmet fungerar som påbyggnad på en grundutbildning, som vidareutbildning för yrkesverksamma eller som en väg till forskarutbildning.

Magisterstudierna syftar till att ge både bredd och fördjupning inom det mångvetenskapliga funktionshinderområdet. Handikappvetenskap bygger på en s.k. relativ förståelse av funktionshinder vilket innebär att relationen mellan samhälle/omgivning och individer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning står i fokus. För att förstå och förklara funktionshinder behövs en bred kunskap utifrån exempelvis sociala och psykologiska men också medicinska och tekniska perspektiv.

Det övergripande målet för magisterprogrammet är att ge en problematiserande kunskapssyn i förhållande till teorier, metoder och verksamheter inom funktionshinderområdet. Detta sker genom fördjupning i centrala frågor, som till exempel ett inifrånperspektiv av att leva med funktionshinder, liksom organisationen av och innehållet i utbildning respektive stöd och service för människor med funktionshinder samt analyser av de faktorer i samhället och i individers omedelbara närhet som orsakar och vidmakthåller funktionshinder.

Programmets upplägg innebär att största delen av studierna bedrivs på distans via en så kallad distansutbildningsplattform på nätet, men det förekommer också obligatoriska träffar. Varje termin omfattas av 2 till 4 tvådagarsträffar på Högskolan i Halmstad. Ett självständigt uppsatsarbete görs utifrån intresseområde under utbildningens andra år.

Magisterprogrammet i handikappvetenskap fick 2014, som enda program i Sverige inom området, det högsta betyget, Mycket hög kvalitet, i Universitetskanslerämbetets utvärdering.

Examen
Magisterexamen.


Arbetsområden
Med en magisterexamen i handi­kappvetenskap kan man arbeta med kvalificerade uppgifter inom hela det breda funktions­hinder­fältet som till exempel ledare / chef, utredare / utvecklare, projekt­ledare med mera inom offentlig förvaltning, privata företag och ideella organisationer. Magister­examen ger också möjlighet till vidare forskning i form av forskar­utbildning.

Studier utomlands
Inom programmet finns möjlighet att läsa en kurs på universitet i Leeds (Storbritannien).

Innehåll

Studierna består av två års halvtidsstudier. De två inledande kurserna är inriktade på handikappvetenskaplig teori (7,5 hp) och aktuell forskning inom området (7,5 hp). Därefter följer en metodologisk kurs (7,5 hp) och en valbar kurs (7,5 hp). Som valbara kurser erbjuds två alternativ: en kurs med inriktning på internationell handikappolitik som delvis genomförs på Universitet i Leeds (England) samt en nätbaserad kurs om funktionshinderfrågor i relation till identitet, kultur och hälsa (vilken ges på engelska).

Det andra året omfattar ett självständigt vetenskapligt projekt- eller uppsatsarbete om 15 eller 30 hp. Om studenten väljer att genomföra ett arbete om 15 hp består återstående 15 hp av valfria kurser.


Sidan uppdaterad 2018-09-20