Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i nordisk välfärd 60 hp

Om programmet

Det här är en magisterutbildning för dig som är intresserad av hur samhällsfrågor hänger ihop med välfärd, hälsa och livsstil. Det ettåriga programmet förbereder dig för såväl forskar¬utbildning som arbete i internationella sammanhang.

Det nordiska perspektivet i en internationell lärmiljö


Med nordiska perspektiv studerar du frågor kring bland annat hälsa, livsstil och välfärd. Det handlar bland annat om välbefinnande, delaktighet, kulturella aspekter, välfärdens grunder, betydelse och utmaningar. Magisterprogrammet i nordisk välfärd är en tvärvetenskaplig utbildning med hälsa och livsstil som huvudområde för examen.

Arbetsområden
Studierna förbereder dig både för forskarutbildning och arbete i internationella sammanhang. Du läser tillsammans med studenter från andra delar av världen och därigenom har du möjlighet att skapa dina egna internationella kontakter. Programmet har även stark koppling till arbetsliv och organisation genom återkommande fallstudier.

Övrigt
Programmet ges helt på engelska.

Innehåll

HT17:
Nordic Welfare Models - past, present and future 15 credits
Lifestyle and Welfare in a Nordic Perspective 15 credits
VT18:
New Challenges in the Welfare Society 15 credits
Work and Innovation in the Welfare Society 15 credits

HT 2018 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-05-04