Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i hälsa och livsstil 120 hp

Om programmet

Det här är en masterutbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om människors hälsa och livsstil. Programmet är såväl arbetsmarknadsinriktat som forskningsförberedande och har ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på hälsa och livsstil, ojämlikhet i hälsa, global hälsa, hälsoinnovationer och hälsofrämjande interventioner.

I relation till hälsa och livsstil studeras olika faktorer på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Såväl muntligt som skriftligt lär du dig att utifrån olika perspektiv belysa och granska frågor som har med verksamhet inom hälsa och livsstil att göra.
De välfärdsutmaningar som samhället ställs inför i dag kräver en tvärvetenskaplig kunskapsbildning om hälso- och livstilsrelaterade frågor. Som masterstudent på programmet kan du ingå i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och bidra till forskningsproduktion genom exempelvis examensarbete. Med en examen från Masterprogrammet i hälsa och livsstil har du möjlighet att söka vidare till forskarutbildning i hälsa och livsstil.
Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Innovativa idéer och strukturer behövs för att kunskaper ska kunna omsättas i hälsofrämjande livsstilar, tjänster och produkter.

Övrigt
Kurserna i programmet ges som distanskurser. Detta innebär att föreläsningar och seminarier mestadels sker via lärplattformen Blackboard. Kurserna introduceras och avslutas vanligen på campus under en till två dagar.

Innehåll

Hälsa och livsstil I 15 hp*
Vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik 15 hp*
Den ojämlika hälsan 7,5 hp*
Kvalitativa metoder 7,5 hp*
Hälsoinnovation 7,5 hp*
Statistiska metoder 7,5 hp*
Valfri kurs, relevant för programmet 7,5 hp*
Global hälsa 7,5 hp*
Hälsofrämjande interventioner 15 hp*
Examensarbete hälsa och livsstil 30 hp*

Om du vill avsluta din utbildning efter år ett finns möjlighet att välja kursen Examensarbete hälsa och livsstil 15 hp och då utgår kurserna Kvalitativa metoder 7,5 hp och Statistiska metoder 7,5 hp. Detta sker efter samråd med studierektor.

*Kurser som ingår i huvudområdet hälsa och livsstil.

HT 2018 (Distans/Campus Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12812
 • Antal obligatoriska sammankomster 12
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Ingrid Larsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2018 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Anmälningskod 12813
 • Antal obligatoriska sammankomster 12
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Ingrid Larsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2017-06-07