Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Senare del av program 300 hp

Om programmet

Ansökan om antagning till senare del av program kan vara aktuellt för dig som:

 • vill byta utbildningsprogram inom HH
 • studerar på annan ort och vill fortsätta dina studier vid Högskolan i Halmstad
 • studerat vid annat lärosäte och vill fortsätta dina studier vid Högskolan i Halmstad


Ansökan
Ansökan sker via: www.antagning.se

Efter ansökan ska följande uppgifter skickas i ett mail till helpdesk.antagning@hh.se
 • Namn
 • Personnummer
 • Namn på det program du vill bli antagen till
 • Termin du vill påbörja det nya programmet (t.ex. VT-18 eller HT-18)
 • Termin inom programmet för vilken studierna önskas påbörjas (t.ex. termin 3)

Sista dag för ansökan inför höstterminen 2018 är den 16 april och inför vårterminen 2019 den 15 oktober. Ansökan som lämnas in därefter behandlas som sen ansökan och i mån av tid.

Du som har meriter från annat lärosäte än HH ska alltid ladda upp följande via antagning.se senast sista ansökningsdag:
 • utbildningsplan för ditt tidigare program - översiktlig beskrivning av programmet, där det framgår vilka kurser som är obligatoriska
 • kursplaner över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till programmet du söker

Första möjliga termin att antas till senare del av program är termin 2.

Innehåll

Information saknas

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod SENA1
 • Behörighetskrav
  Antagning till senare del av program kan göras under förutsättning att följande krav är uppfyllda:
  1. Att det finns ledig plats i aktuell programtermin
  2. Att den sökande uppfyller behörigheten till sökt utbildning
  3. Att den sökande kan tillgodoräknas de kurser som finns i tidigare programterminer
 • Urvalsregler
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-09-20