Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Omvårdnad - Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete på magisternivå 30 hp

Om kursen

I kursen fördjupar du dig som student i ämnet omvårdnad och dess centrala forskningsområden. Kursen avslutas med ett vetenskapligt arbete. Denna kurs ingår i en magisterexamen inom omvårdnad.

Kursen omfattar delkurserna
- Vårdvetenskap och vetenskaplig forskningsmetodik - introduktion
- Vårdvetenskap och vetenskaplig forskningsmetodik
- Examensarbete i omvårdnad inför magisterexamen

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Campus Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16