Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studenthandledning 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om och förståelse för handledning av vård/omsorgsstuderande på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2017 (Varberg, 42%)

Anmälan stängd

HT 2017 (Halmstad, 42%)

Anmälan stängd

VT 2018 (Varberg, 42%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2016-11-07