Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Om programmet

Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande insatser, ha kontakt med anhöriga, handleda medarbetare och studenter samt initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten? Då är Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad ett bra val för dig.

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad.
För att kunna ge god vård krävs djupgående kunskaper i ämnen som omvårdnad, human biomedicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudområdet omvårdnad omfattar 90 högskolepoäng (hp), däribland ett examens­arbete på 15 hp. Studierna i human biomedicin upptar 30 hp medan samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen uppgår till 15 hp. Därtill ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 45 hp.

Sjuksköterskeprogrammet föreläsningar, seminarier samt grupp- och metodövningar. Under andra och tredje året tillkommer simuleringsövningar. De verksamhetsförlagda studierna är viktiga för att koppla den teoretiska delen av utbildningen till den del som handlar om det praktiska yrkeskunnandet inom sjuksköterskeprofessionen. I ­utbildningen sker VFU i huvudsak inom regionvård men även inom kommunal hälso- och sjukvård. Under din VFU får du prova på yrkets olika arbetsuppgifter. Handledning ges av legitimerade sjuksköterskor på den aktuella platsen och till varje studieplats finns dessutom en lärare på Högskolan knuten. Din VFU-plats kan finnas i hela Hallands län.
Den sista terminen genomförs Nationell klinisk slutexamination (NKSE) för sjuksköterskeexamen. NKSE genomförs vid ett stort antal av Sveriges sjuksköterskeutbildningar och är ett prov som består av en praktisk examination och ett teoretiskt prov.

Examen
Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen med huvudområde omvårdnad.


Arbetsområden
Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter såväl nationellt som internationellt och med skiftande uppgifter. Inom hälso- och sjukvården leder du omvårdnadsarbetet och samarbetar i team med andra yrkesföreträdare. Efter ytterligare utbildning kan du arbeta inom specialist­områden och får även rika möjligheter att arbeta med organisationsutveckling och utveckling av omvårdnaden som profession.

Studier utomlands
Högskolan har samarbetspartner både inom och utanför Europa, där du har möjlighet till verksamhetsförlagda studier.

Anmärkning
För studerande i Varberg kan vissa föreläsningar/tentamen förläggas i Halmstad.

Innehåll

År 1
Omvårdnad
Human biomedicin
Samhälls- och beteendevetenskap
VFU

År 2
Omvårdnad
Human biomedicin
Samhälls- och beteendevetenskap
VFU

År 3
Omvårdnad
VFU
Valbar kurs inom omvårdnad där en av följande kurser väljs:
Omvårdnad med inriktning mot nutrition 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärtbehandling 7,5 hp

VT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 22001
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

VT 2018 (Varberg, 100%)
 • Anmälningskod 22002
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12806
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

HT 2018 (Varberg, 100%)
 • Anmälningskod 12807
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 22001
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

VT 2019 (Varberg, 100%)
 • Anmälningskod 22002
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2018

Anmälan stängd

Sjuksköterska

Övning ger färdighet!

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Högskolan i Halmstad erbjuder studerande vid sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter.

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Läs mer om KTC

Sidan uppdaterad 2017-04-27