Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Om programmet

Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande insatser, ha kontakt med anhöriga, handleda medarbetare samt initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten? Då är sjuksköterskeprogrammet på Högskolan ett bra val för dig.

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Utbildningen ska också leda till fördjupade kunskaper i omvårdnadens vetenskapsområde och kärnkompetenser och hur dessa kunskaper kan uttryckas i praxis.

För att ge god vård krävs djupgående kunskaper i huvudområdet omvårdnad, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.
År ett ger en grundläggande förståelse för människans hälsa och livsvillkor. År två, människans sårbarhet och hälsa, ger en djupare förståelse för ohälsa i ett livscykelperspektiv. År tre fokuserar på människan i en lärande och hälsoinnovativ process. Då fördjupas studentens kunskaper om sjuksköterskans ansvar och ledarskap i innovationsdrivande och värdeskapande förändringsarbete. Under år tre skrivs examensarbetet som är en fördjupning inom omvårdnad och omfattar 15hp.

Kunskaper och färdigheter omsätts regelbundet under utbildningen i kliniskt träningscenter genom färdighetsträningar och simulering. De verksamhetsförlagda studierna är viktiga för att koppla den teoretiska delen av utbildningen till den del som handlar om det praktiska yrkeskunnandet inom sjuksköterskeprofessionen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Under VFU får du prova på sjuksköterskeyrkets olika arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad sjuksköterska. Till varje studieplats finns en lärare på Högskolan knuten som ansvarar för bedömning och examination. Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad har VFU-platser i hela Halland. För de studenter med studieort Halmstad är VFU-platserna i huvudsak förlagda till de södra delarna av Halland och för studenter med studieort Varberg är platserna i huvudsak förlagda till de norra delarna. Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad är anslutet till Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) som genomförs under den sista terminen. NKSE genomförs vid ett stort antal av Sveriges sjuksköterskeutbildningar och är ett prov som består av en praktisk examination och ett teoretiskt prov. Mer information om NKSE finns på www.nkse.se.

Examen
Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen och kan ansökas efter utfärdat examensbevis.
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter såväl nationellt som internationellt och med skiftande uppgifter. Inom hälso- och sjukvården leder du omvårdnadsarbetet och samarbetar i team med andra yrkesföreträdare. Efter ytterligare utbildning kan du arbeta inom specialist­områden och får även rika möjligheter att arbeta med organisationsutveckling och utveckling av omvårdnaden som profession.

Studier utomlands
Högskolan har samarbetspartner både inom och utanför Europa, där du har möjlighet till verksamhetsförlagda studier.

Anmärkning
För studerande i Varberg kan vissa föreläsningar/tentamen förläggas i Halmstad.

Innehåll

År 1
Människans hälsa och livsvillkor
Omvårdnadens grunder: människa, hälsa, omvårdnad och samhälle* 15hp
Anatomi och fysiologi som stöd för omvårdnad, 15hp
Hälsoprocesser i omvårdnad* 7,5hp
Omvårdnad och farmakologi, inklusive VFU* 15hp
Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I* 7,5hp

År 2
Människans sårbarhet och hälsa
Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv 15hp
Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv* 15hp
Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU* 15hp
Global hälsa* 7,5hp valbar
Smärtans dimensioner* 7,5hp, valbar
Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod ** 7,5hp

År 3
Människan i en lärande och hälsoinnovativ process
Examensarbete i omvårdnad* 15hp
Hållbart ledarskap inom omvårdnad och organisation, inklusive VFU* 15hp
Förändringsarbete i samverkan med omgivande samhälle* 7,5hp
Omvårdnad vid komplexa tillstånd, inklusive VFU* 7,5hp
Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II, inklusive VFU* 15hp

Kurserna markerade med * är omvårdnadskurser.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12806
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2019

Anmälan stängd

HT 2019 (Varberg, 100%)
 • Anmälningskod 12807
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2019

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 22001
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2019
 • Anmälan senast 15 oktober 2019

Anmälan stängd

VT 2020 (Varberg, 100%)
 • Anmälningskod 22002
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Annika Jensen
 • Anmälan öppnar 15 september 2019
 • Anmälan senast 15 oktober 2019

Anmälan stängd

Övning ger färdighet!

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Högskolan i Halmstad erbjuder studerande vid sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter.

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Läs mer om KTC

Sidan uppdaterad 2019-01-18