Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialisering inom ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad 60 hp

Om programmet

Som sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård arbetar du dels med egna mottagningar, dels i tvärprofessionella team. Detta förutsätter att du kan arbeta självständigt samt att du är intresserad av och aktivt vill arbeta för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik.

Det finns ett stort och ständigt ökande behov av ögonsjuksköterskor inom den allt mer avancerade och specialiserade hälso- och sjukvården. Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med att befolkningen blir allt äldre och på grund av att utvecklingen inom området går allt snabbare.

Arbetsområden
Efter genomgången utbildning har du möjlighet att arbeta inom ögonsjukvårdens samtliga områden såsom operation, mottagning, vårdavdelning och dagvård. Området omfattar arbete med barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade ögonsjukdomar. Denna utbildning leder även till magisterexamen i omvårdnad samt förbereder för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Övrigt
Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår och dessa kommer företrädesvis att genomföras på helfart på av Högskolan anvisade kliniker/enheter. Delar av utbildningen kan förläggas till Varberg.

Innehåll

Ögats anatomi och fysiologi, 7,5 hp,
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik, 7,5 hp,
Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans kompetensområde, 15 hp,
Oftalmologisk omvårdnad inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde, 15 hp,
Examensarbete i omvårdnad – inriktning ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde, 15 hp.

Kurser kan genomföras parallellt och den inbördes ordningen mellan dessa kan påverkas.


Nyhet: sök senast 15 mars!

Inför hösten 2018 har antagningen för specialistsjuksköterske-utbildningarna tidigarelagts en månad. Anmälan till dessa utbildningar är öppen den 15 februari–15 mars 2018. Antagningsbesked skickas ut den 26 april.

Sidan uppdaterad 2018-03-13