Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Om programmet

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Dessa utbildningar syftar till att göra dig väl förberedd för arbete inom den specialiserade hälso- och sjukvården.

Utbildningen leder fram till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt magisterexamen i omvårdnad. Den ger dig fördjupade kunskaper i såväl omvårdnad som medicinsk behandling inom sluten och öppen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Målet är att studenten med beaktande av genus och mångfaldsperspektiv ska utveckla specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av patienter inom ramen för specialistområdet. En magisterexamen i omvårdnad på avancerad nivå förbereder även för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen.


Övrigt
Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår och dessa kommer företrädesvis att genomföras på helfart på av Högskolan anvisade kliniker/enheter.

Innehåll

Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 15 hp,
Vård­vetenskapliga begrepp och forskningsetik, 7,5 hp,
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad, 15 hp,
Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp,
Examensarbete inom omvårdnad – inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
Kurser kan genomföras parallellt och den inbördes ordningen mellan dessa kan påverkas.

Övning ger färdighet!

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Högskolan i Halmstad erbjuder  studerande vid sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter.

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Läs mer om KTC

Nyhet: sök senast 15 mars!

Inför hösten 2018 har antagningen för specialistsjuksköterske-utbildningarna tidigarelagts en månad. Anmälan till dessa utbildningar är öppen den 15 februari–15 mars 2018. Antagningsbesked skickas ut den 26 april.

Sidan uppdaterad 2018-05-02