Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Om programmet

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Dessa utbildningar syftar till att göra dig väl förberedd för arbete inom den specialiserade hälso- och sjukvården.

Utbildningen leder fram till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt magisterexamen i omvårdnad. Den ger dig fördjupade kunskaper i såväl omvårdnad som medicinsk behandling inom sluten och öppen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Målet är att studenten med beaktande av genus och mångfaldsperspektiv ska utveckla specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av patienter inom ramen för specialistområdet. En magisterexamen i omvårdnad på avancerad nivå förbereder även för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen.


Övrigt
Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår och dessa kommer företrädesvis att genomföras på helfart på av Högskolan anvisade kliniker/enheter.


Anmärkning
Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Innehåll

Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 15 hp,
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp,
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad, 15 hp,
Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp,
Examensarbete inom omvårdnad – inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
Kurser kan genomföras parallellt och den inbördes ordningen mellan dessa kan påverkas.

HT 2019 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 12809
 • Antal obligatoriska sammankomster 20
 • Behörighetskrav
  Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
 • Urvalsregler
  Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Elenita Forsberg
 • Anmälan senast 15 mars 2019

Anmäl dig nu!

Övning ger färdighet!

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Högskolan i Halmstad erbjuder  studerande vid sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter.

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Läs mer om KTC

Sidan uppdaterad 2019-02-15