Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad 60 hp

Om programmet

Som Specialistsjuksköterska med inriktning mot oftalmologisk vård, ögonsjuksköterska, arbetar du dels med egna mottagningar och dels i tvärprofessionella team. Detta förutsätter att du kan arbeta självständigt samt att du är intresserad av och aktivt vill arbeta för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik.

Det finns ett stort och ständigt ökande behov av ögonsjuksköterskor inom den allt mer avancerade och specialiserade hälso- och sjukvården. Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med att befolkningen blir allt äldre och på grund av att utvecklingen inom området går allt snabbare.

Arbetsområden
Efter genomgången utbildning har du möjlighet att arbeta inom ögonsjukvårdens samtliga områden såsom operation, mottagning, vårdavdelning och dagvård. Området omfattar arbete med barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade ögonsjukdomar. Denna utbildning leder även till magisterexamen i omvårdnad samt förbereder för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Övrigt
Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Workshop kan förläggas till ögonkliniker vid universitetssjukhus i Lund och Mölndal. Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår och dessa kommer företrädesvis att genomföras på helfart på av Högskolan anvisade kliniker/enheter.

Innehåll

– Ögats anatomi och fysiologi, 7,5 hp,
– Oftalmiatrik inriktning mot ögonsjuksköterskans kompetensområde I, 7,5 hp
– Oftalmologisk omvårdnad inriktning mot ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I, 7,5 hp
– Oftalmiatrik inriktning mot ögonsjuksköterskans kompetensområde II, 7,5 hp
– Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik, 7,5 hp,
– Oftalmologisk omvårdnad med inriktning mot ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II, 7,5 hp
– Examensarbete i omvårdnad – inriktning mot ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde, 15 hp.

Kurser kan genomföras parallellt och den inbördes ordningen mellan dessa kan påverkas.


Nyhet: sök senast 15 mars!

Inför hösten 2018 har antagningen för specialistsjuksköterske­utbildningarna tidigarelagts en månad. Anmälan till dessa utbildningar är öppen den 15 februari–15 mars 2018. Antagningsbesked skickas ut den 26 april.

Sidan uppdaterad 2018-03-23