1

Registrera bibliografiska uppgifter

Logga in i DiVA och registrera de bibliografiska uppgifterna om din doktorsavhandling samt lägg till ditt abstract. För sammanläggningsavhandlingar gäller att först registrera delarbetena i DiVA, om de inte redan finns där.

2

Ladda upp avhandlingen

Du har möjligheten att ladda upp din avhandling i fulltext och göra den fritt tillgänglig. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling, ska endast kappan publiceras. Filen måste överrensstämma med den tryckta.

3

Spikblad

När du registrerar din avhandling i DiVA skapas ett spikkvitto. När vi har kontrollerat dina uppgifter med disputationsbeslutet som underlag får du en länk till kvittot.