Vad finns sökbart i Summon?

Summon är en s.k. 'Discoverytjänst'. Den söker igenom en massiv förindexerad samling av böcker, vetenskapliga tidskriftsartiklar, tidningsartiklar, elektroniska böcker, avhandlingar, konferensbidrag, ett flertal databaser samtidigt mm. I dagsläget har vi aktiverat tillgång till mer än 63 milj. resurser. Det finns både material som kräver prenumeration samt fritt tillgängligt material. Du kan också välja att utöka din sökning till hela Summons index. I dagsläget uppemot 600 milj. poster.

Finns i Summon

 

Finns ej i Summon

Det gäller främst svenska databaser, t ex Artikelsök, FAR-komplett, LIBRIS och Rättsbanken. Ambitionen är att över tid få så många databaser och informationsresurser som möjligt sökbara i Summon.

OBS! Inom kort kommer dock Artikelsök att finnas i Summon.

Funktioner

1

En enda sökruta

Summon liknar Google genom att du via en sökruta kan söka igenom en mängd källor.

2

Relevansrankning

Ditt sökresultat presenteras i en relevansrankad lista. Tryckt material från vår egen katalog rankas högst.

3

Omedelbar tillgång till fulltext

När materialet finns tillgängligt i fulltext kan du med en knapptryckning få access till denna.

4

Förfina ditt sökresultat

Du kan snabbt navigera och minska ner din träfflista med hjälp av olika filter, facetter, och sortering.

5

Menade du?

Summon ger tillbaka stavningsförslag på felstavningar och vid sökningar med små träffmängder.

6

Visa endast fulltext

Du kan enkelt begränsa din träfflista till att endast inkludera poster där du kan komma åt fulltexten online.

7

Visa endast vetenskapligt material

Begränsa din träfflista till att endast inkludera vetenskapligt (scholarly, peer-reviewed) granskat material.

8

Referenser enligt förinställda stilar

Du kan snabbt och enkelt klippa och klistra referenser enligt olika stilar.

9

Exportera referenser

Lägg valda referenser till minneslista och exportera dessa för import till olika program, såsom; EndNote, RefWorks och ProCite.

När skall jag söka i Summon och när skall jag välja en individuell databas?

Det korta svaret blir, det bestämmer du!
I ett längre svar kan man säga att Summon är särskilt väl lämpat när du vill skaffa dig en överblick över vad biblioteket har i sina samlingar. Summons formulär för 'utökad sökning' till trots, vill du göra mer förfinade sökningar är de ämnesindelade databaserna att föredra. Du får då möjlighet att använda databasens specifika möjligheter för fältsökningar, specialiserade ämnesordslistor samt andra skräddarsydda funktioner.


Med tanke på att bibliotekets tryckta material rankas högst och med möjligheter att begränsa till material i bibliotekets katalog, till böcker/e-böcker och även kurslitteratur, så går det även utmärkt att använda Summon till att söka fram en specifik bok.

Det finns också några databaser som inte finns aktiverade i Summon och för att inte missa detta material måste du gå utanför Summon.