Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Olov Andreasson
Utredare

Arbetar med

Jag arbetar som stöd i akademins kvalitetsutvärderingar och kvalitetsutvecklingsarbete och samordnar utbudsprocessen. Jag är även handläggare i vissa beslutsärenden och är sekreterare i akademirådet.

Jag har även ett uppdrag som internationell koordinator där jag hjälper studenter att studera utomlands. Jag är även ett administrativt stöd i akademins internationella utvecklingsarbete.