Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Mattias Nilsson

Universitetslektor Pedagogik

Open Access 1

Forskningsmiljöer

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Avdelningschef Avdelning för lärande

Forskning

Mattias Nilssons forskningsintresse handlar om barns användande av leksaker i både formella och informella lärprocesser. I sin forskning har han beskrivit och analyserat leksaksuppsättning i barns hem som tecken i kommunikativa processer utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. Hans huvudsakliga fokus har varit vilka meningserbjudanden som finns i leksaksuppsättningar. Han har också studerat leksaksuppsättningar i förskolan och diskuterat dessa i relation till föreställningar om lek och lärande.

Undervisning

Pedagogik

Kompetens

Doktor Pedagogik

Personliga länkar

Senaste publikationer