Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Helen Fuchs

Avdelningschef \ Universitetslektor Konstvetenskap

Open Access 1

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Lektor i konstvetenskap, ansvarig för kurserna i konstvetenskap och designhistoria.
Tillförordnad chef för avdelningen för humaniora och samhälle.
Medlem i Humtank som representant för humaniora vid högskolan i Halmstad.

Forskning

Jag har undersökt historiografi med fokus på hur olika kontexter, platser, konstnärliga tekniker och material använts i praktiken och värderats i konsthistorieskrivningen.

2005 disputerade jag i Lund på avhandlingen ”Glasmåleri, modernitet och modernism. Studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955”. Syftet var att undersöka glasmåleriets frånvaro i modern konsthistorieskrivning. Jag undersökte hur det klassificerades och beskrevs i samband med världsutställningarna 1851-1937, granskade den retorik som glasmåleriföreträdare använt, undersökte den franska Art Sacré-rörelsens engagemang för glasmåleri under 1930-50-talen samt undersökte hur Rouault, Matisse och Le Corbusier arbetade med glasmåleri. Jag kunde visa att deras glasmåleri är viktiga delar av deras oeuvre, i en modernistisk kontext och även från ett postmodernt perspektiv. Det är alltså berättigat att behandla glasmåleri i konstvetenskaplig litteratur, inte enbart som delar av en isolerad berättelse om glasmåleriets historia.

Undervisning

Jag undervisar i konstvetenskap, designhistoria och kulturstudier. Sedan 2010 har jag utvecklat nätbaserade kurser och blended learning inom dessa ämnen.
Tidigare har jag undervisat i konstvetenskap och designhistoria vid Lunds universitet.

Kompetens

Fil dr i konstvetenskapSenaste publikationer