Drop-in sökstöd och IT-support

Vi har en extra bibliotekarie på plats vid informationsdisken för att svara på dina sökfrågor. IT är på plats för att hjälpa med tekniska frågor.