Sök

Panelsamtal: Hot mot den amerikanska demokratin

Tankesmedjan Ideas hälsar välkommen till panelsamtal:

I slutet av januari publicerar Statsvetenskaplig Tidskrift, Lunds universitet, ett temanummer om hoten mot amerikansk demokrati. Frida Stranne, forskare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har varit redaktör för detta nummer som samlar flera av Sveriges främsta forskare på området. I ett panelsamtal mellan Frida Stranne och några av de övriga författarna kommer den allvarsamma frågan att ställas om USA:s demokrati är hotad.

Enligt det internationella demokratiinstitut som mäter tillståndet i världens alla demokratier blev USA rödlistat 2020 som en stat som rör sig i auktoritär riktning. Artikelförfattarna i temanumret behandlar olika aspekter av de hot som pekats ut och resonerar om hur allvarligt läget är. Det handlar om det republikanska partiets utveckling och omfaming av trumpismen, nya vallagar, desinformation och konspirationer och klimathotets akuta behov av en fungerande politisk process i USA.

Panelsamtalet hålls i samband med att Joe Biden håller sitt årliga tal till nationen (State of the Union) och samtidigt har suttit vid makten i ett år.

MEDVERKANDE I PANELEN

Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria Enskilda Högskolan, Stockholm. Titel på bidrag i tidskriften är: Populistisk trumpism eller socialliberalt frisinne? Politik i amerikansk evangelikalism och svensk frikyrklighet.

Erik Åsard, professor Emeritus Nordamerikastudier, Uppsala universitet. Titel på bidrag i tidskriften: Republikanerna och hotet mot dem amerikanska demokratin.

Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet och ansvarig utgivare för Statsvetenskaplig tidskrift. Han kommer att prata allmänt om hoten mot demokratin och varför utvecklingen i USA är viktig att förstå.

Frida Stranne, fil.dr freds- och utvecklingsforskning, gästredaktör för temanumret, moderator i panelen. Titel på bidrag i tidskriften: Är USA en demokrati?

Välkommen att anmäla dig!