Sök

Lunchföreläsning: Hur kan hästar hjälpa mot psykisk ohälsa?

Hästar främjar hälsan för både barn och vuxna med psykisk ohälsa. Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, berättar om ny forskning hur hästunderstödd terapi och aktivitet är bra för självkänslan och självförtroendet, och även för den kroppsliga hälsan. Det gäller hos såväl barn med trauma och eller problematisk skolfrånvaro som vuxna personer med schizofreni eller ångest och depression.

Höstens lunchföreläsningar är ett samarbete mellan Hallandsposten, Högskolan i Halmstad och Biblioteken i Halmstad.

Det finns fika och en lätt lunch att köpa i Stadsbibliotekets café.