Sök

Gästföreläsning: Interpreting Metaverse challenges and opportunities

Välkommen till en intressant föreläsning med gästföreläsaren Roberto Bruni, PhD, biträdande lektor i företagsledning vid University of Cassino and Southern Lazio, Italien.

Föreläsningen kommer att handla om Metaverse-teknologin och hur den påverkar företag. Den tittar på det från ett marknadsförings- och ledningsperspektiv och diskuterar de möjligheter och utmaningar det medför. Föreläsningen är baserad på en systematisk litteraturöversikt av den senaste forskningen inom marknadsföring och ledning. Den ger några intressanta idéer om hur Metaverse kan hjälpa till med kommunikation, interaktion med aktörer och spridning av kunskap, både för företags konkurrensfördel och för samhället.

Föreläsningen är kostnadsfri, och ingen anmälan behövs.