Testarena digitalisering (inom förstudien VIAkub Halland)

Innovativ arena för småföretag inom kultur, besöksnäring och utbildning

Hur kan digitala tekniker och nya samverkansformer ta din verksamhet längre? Ta reda på det genom att testa en ny arena för halländska företag och organisationer! Region Halland bjuder in för att vid två tillfällen ge möjlighet att testa en innovativ arena som samlar ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer inom kultur, besöksnäring och utbildning.

Region Halland arrangerar, tillsammans med Högskolan i Halmstad och Swedish Edtech Industry, två dagar kring digitalisering och innovationsprocesser. Syftet med testarenorna är att små och medelstora företag, kommuner, forskare och andra intressenter får möjlighet att ta del av kunskap och i dialog formulera hur framtidens utvecklingsarenor ska se ut i Halland.

Två testarenor (varav en den 25 september) som har verksamhetens behov som utgångspunkt

Förstudien VIAkub Halland

Tillväxtverket har beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till förstudien Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland; VIAkub Halland. Projektägare är Region Halland. Förstudien skall genomföra en nulägesanalys testa olika alternativ på testarenor för att hitta rätt former för ett framtida huvudprojekt. Förstudien genomförs mars-november 2019.