Disputation Katrin Häggström Westberg

Avhandlingens preliminära titel: Exploring mental health and potential health assets in young people

Opponent: Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet

Huvudhandledare: Petra Svedberg, professor i omvårdnad

Välkomna!