Akademisk högtid: doktorspromotion

I år får akademisk högtid ett något annorlunda upplägg än normalt. För att minimera smittspridning delas högtiden upp på två ceremonier, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Vid eftermiddagens ceremoni sker doktorspromotionen, då också en ny hedersdoktor promoveras, nya doktorer som är verksamma vid Högskolan men som har disputerat vid annat lärosäte och nya excellenta lärare uppmärksammas. Dessutom delas 2020 och 2021 års pris för samverkan och innovation respektive pedagogiska pris ut.

Ceremonin livesänds. Länk kommer att publiceras här.