Sök

Akademidag

Akademidagen är uppdelad i två delar: en förmiddag med workshop och information, följt av sociala aktiviteter inklusive lunch på eftermiddagen (utomhus).
Förmiddagen är obligatorisk, och om du inte kan närvara förväntas du meddela närmsta chef. Mer detaljerad information om innehåll i workshop får du via e-post.