Sök

Licentiatseminarium: Lizette Widing

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapernas didaktik.
Avhandlingens titel: Modeling based chemistry teaching - A tool to explore and visualize the non-
spontaneous and abstract?
Plats: Troligen i Black Box men återkommer om detta.
Doktorand: Lizette Widing
Opponent: Karina Adbo, Malmö Universitet
Betygsnämnd: Mats Lundström, Malmö Universitet, Torudd Lunde, Karlstads Universitet, Ragnhild Löfgren, Linköpings Universitet
Handledare: Pernilla Nilsson, Pernilla Granklint Enochson

Avhandlingen finns tillgänglig tre veckor innan. Maila lizette.widing@hh.se för att få den