Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsmiljö

PDF-dokument Arbetsmiljöplan
Beslut av centrala arbetsmiljökommittén 2016-12-14, Dnr P 2016/46
PDF-dokument Arbetsmiljöpolicy
Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad 2017-02-17. Dnr P 2016/46
PDF-dokument Brandskyddspolicy
Beslutad av förvaltningschef 2013-05-13. Dnr L 2013/42
PDF-dokument Krisorganisation
Beslutad av rektor 2017-06-19. Dnr L 2014/15
PDF-dokument Krisorganisation - Checklista för sektions-/avdelningsansvar vid dödsfall
PDF-dokument Krisorganisation - Checklista vid besked om akut kris/olycka/dödsfall
PDF-dokument Krisorganisation - Checklista vid bombhot
PDF-dokument Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehalibitering
Beslutade av rektor 2004-12-10, reviderade 2012-10-23. Dnr 10-2004-3710
PDF-dokument Riktlinjer avseende diskriminering och trakasserier
Beslutade av rektor 2004-06-23, senast reviderade 2014-05-06. Dnr 45-2004-2147
PDF-dokument Riktlinjer för anställda vid Högskolan i Halmstad avseende alkohol och droger
Beslutade av rektor 2009-01-13, reviderade 2014-05-06. Dnr 10-2009-21
PDF-dokument Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger
Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 2004-12-16 samt 2005-01-05, dnr 90-2005-440
PDF-dokument Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig
Beslut av rektor 2016-12-19, Dnr P 2016/44
PDF-dokument Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt likavillkorsarbetet avseende arbetsförhållanden
Beslut av rektor 2018-01-22, Dnr P 2016/45
PDF-dokument Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Reviderat beslut av rektor 2018-01-22. Dnr P 2016/41


Tillbaka till kategorier
Sidan uppdaterad 2015-09-21