Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ekonomi

PDF-dokument Attestordning för Högskolan i Halmstad
Rektors beslut 2012-06-05. Dnr 19-2003-3927
Budget-Budgetprocessen
PDF-dokument Budgetunderlag 2015-2017
PDF-dokument Delegation med attestinstruktion
Beslutad av ekonomichefen 2003-12-22. Justerad 2006-01-18. Dnr: 19-2003-1087
Ekonomi-Administrativ handbok
PDF-dokument Handläggningsrutiner för anställningsstöd från Arbetsförmedlingen
Beslut av förvaltningschef 2008-03-19. Dnr 19-2008-532
PDF-dokument Lokalkostnadsfördelning. Rambeslut
Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17, dnr 39-2006-634
PDF-dokument Ordning för handläggning av oenighet i kontraktsfrågor mellan LUT och sektionerna
Beslut av rektor 2007-01-19, dnr 10-2007-176
PDF-dokument Policy för internförsäljning av undervisning
(Dnr 02-260, beslutad av rektor 2002-06-11) (Alla referenser till Enheten för Lärarutbildning i dokumentet syftar numera till Sektionen för Lärarutbildning, enligt Högskolestyrelsen beslut 2006-06-09)
PDF-dokument Processbeskrivning för anställningsstöd från Arbetsförmedlingen
Beslut av förvaltningschef 2008-03-19. Dnr 19-2008-532
PDF-dokument Representationspolicy
Beslut av förvaltningschefen 2013-04-11. Dnr 29-2010-546
PDF-dokument Reviderad budget 2015 och planeringsramar 2016-2018 för Högskolan i Halmstad
Beslutad av Högskolestyrelsen 2015-02-16. Dnr E 2014/17
PDF-dokument Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad
Beslut av rektor 2006-05-17, senast reviderad 2013-01-09. Dnr 32-2006-1204


Tillbaka till kategorier
Sidan uppdaterad 2015-09-21