Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap bedrivs forskning inom de två forskningsmiljöerna Centrum för innovation, entreprenörskap och lärande (CIEL) samt Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Här bedrivs även forskarutbildning inom innovationsvetenskap, området inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med ett gemensamt fokus på innovationer.

Rydberg Core Laboratory innefattar ett antal olika laboratorier och är ett tvärvetenskapligt samarbete som omfattar naturvetenskap, teknikvetenskap och matematik.

Inom forskningsområdet Grön innovation är fokus på att möta
samhällsutmaningar lokalt, regionalt och internationellt genom att samverka mellan olika akademiska discipliner och organisationer i samhället.

Forskningsledare, CIEL, Magnus Holmén.

Forskningsledare, RLAS, Bengt-Göran Rosén. Foto: Anders Andersson

Sidan uppdaterad 2018-10-01