Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för Innovation Management

Bakre raden fr vä: Leif Nordin, Peter Altman, Fawzi Halila. Främre raden från vänster: Jeanette Gullbrand, Carmen Lee, Deycy Sanchez, Maya Hoveskog, Mike Danilovic, Henrik Florén, Joakim Tell. Saknas på bilden: Robert Engvall, Bernd Hofmaier, Richard Grönewall, Patrik Göransson, Magnus Holmén, Jasmine Lihua Liu, Michal Lysek, Christer Norr, Anastacia Simonchik och Marielle Wall

Forskning

Inom avdelningen för Innovation Management sker forskning inom Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning, CIEL. Syftet med CIEL är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor och analys av innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Målet för den gemensamma miljön är främst att skapa möjligheter för internationellt framstående forskning kring innovation, entreprenörskap och lärande. Forskargrupperna har fokus på empirisk forskning om nya, små och medelstora företags verksamhet och det regionala lärandet.

 


Sidan uppdaterad 2017-11-01