Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22–23 november 2017

"Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa"

Den här konferensen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsvetenskaplig forskning och utveckling inom områdena pedagogik, psykologi, hälsa, idrott, samhälle och anpassad fysisk aktivitet. Temat för konferensen är idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa. Det är ett tema som kan belysas ur flera vetenskapliga perspektiv och sätter fokus på idrottens spännvidd, från yngre och äldres hälsa samt människor med särskilda behov. Vidare till de möjligheter som idrott kan öppna upp och åstadkomma förändring för.

Samverkan är ett annat ledord då konferensen anordnas i samarbete mellan SVEBI (Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning), SIPF (Svensk idrottspsykologisk förening), SNAFA (Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet) och Högskolan i Halmstad. I fokus står samverkan mellan olika forskningsdiscipliner och förhoppningsvis nya former av samarbete mellan olika idrottsintressenter, akademi och praktiker inom idrott. Vi hoppas på intressanta och utvecklande dagar med aktuell forskning och tillämpning samt givande möten med kollegor inom det idrottsvetenskapliga området.

Deadline för inlämning av abstrakt är förlängd till den 15 september.

 

Konferensens programPDF (pdf, 392.4 kB)

Loggor konferens

Konferensspråk

Konferensens språk blir engelska och nordiska språk. Alla key-note föreläsningar kommer att ske på engelska och hela spåret med "Adapted physical activity" kommer att erbjudas på engelska. Vissa symposier kommer att genomföras på engelska. Presentation av papers och posters kan vara på engelska eller nordiska språk. 

Abstracts: Mall för abstracts hittas under "Ladda ned".

Anmälan och avgifter

Konferensavgift enligt följande:

Early bird 30 september 2017 medlemmar 2 875 kr (varav moms 575)
Early bird 30 september 2017 icke medlemmar 3 500 kr (varav moms 700)

Efter 30 september 2017 medlemmar 3 500 kr (varav moms 700)
Efter 30 september 2017 icke medlemmar 4 125 kr (varav moms 825)

Studenter medlemmar 1 500 kr (varav moms 300)
Studenter icke medlemmar 1 875 kr (varav moms 375)

Endagspris 1 875 kr (varav moms 375)
Endagspris studenter 875 kr (varav moms 175)

Middag 22 november 625 kr (varav moms 125)

Betalning av anmälningsavgiften görs till Högskolan i Halmstad,
Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank Sverige.
Vid betalningen måste du ange ditt namn, samt märk betalningen: 970202

Till anmälan

Medlemskap i organisation

SVEBI: 150:-/år ordinarie, 50:-/år för pensionärer och studenter betalas till SWISH 0729-635291 eller PG-konto 251821-5. Skicka uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post till Anders Östnäs på ostnasanders@gmail.com.

SIPF: 250:-/år ordinarie, 150:-/år för studenter betalas till Bankgiro 5377-0392. Skicka också mejl till kontakt@svenskidrottspsykologi.se med namn, adress och e-post.

SNAFA: 150:-/år, betalas till Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank.
Bli medlem i SNAFA genom att fylla i formuläret via länken.

Keynote speakers:
Professor Paul Wylleman, Vrije University Brussels, Sport and Exercise Psychology
Professor Shayke Hutzler, Zinman Wingate Institute, Netanya, Adapted Physical Activity
Associate Professor Solfrid Bratland-Sanda, University College of Southeast Norway,
Behavioral and Social Sciences in Sport
Professor Francesco Botre, Sapienza University of Rome and WADA, Sports Medicine

Sidan uppdaterad 2017-09-21