Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kliniskt Tränings Center, KTC

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment, procedurträning, teamträning och i fullskalesimulering.

KTC utgör en naturlig koppling mellan högskola och verksamhet och står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering.

KTC fokuserar på:

  • Tydlig koppling mellan teori och praktik
  • Individuellt och interprofessionellt lärande
  • Riskmedvetenhet och säkerhetstänkande vid kliniskt arbete
  • Säker arbetsmiljö
  • Nära samarbete mellan sjukhus, högskola och universitet

Öppettider/bokning

Det finns möjlighet för extra färdighetsträning utanför ordinarie kurstillfällen. För information om dagar och tider då KTC är öppet för detta, se anslag på respektive KTC.

Sidan uppdaterad 2019-01-10