Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2019 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Halmstad Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

Halmstad Health Innovation Summer School (HISS)

Läs mer om Halmstad Health Innovation Summer School 2018.

Nyhet: Sommarskola med fokus på hälsoinnovationer

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek

uppdaterad

2019-02-22

Kontakt

Dela