Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Här finns viktig information om vilka regler som gäller när du skriver tenta på Högskolan i Halmstad.

Det finns olika typer av tentor. En salstenta skriver du i en föreläsningssal samtidigt som dina kursare. Hemtenta är en inlämningsuppgift då du använder kurslitteraturen aktivt och ofta har flera dagar på dig att slutföra uppgiften. Det finns även muntliga och laborativa tentor, vilken examinationsform som gäller för din kurs står i kursplanen. Blir du underkänd får du göra en omtenta.

Nya regler: anmälan krävs alltid för salstentor

Du måste anmäla dig i förväg till varje salstenta. Om du inte anmäler dig i Studentladok under anmälningsperioden har du inte rätt att skriva tentan.

Kontakta Servicecenter i god tid om du inte kan anmäla dig och vet att du snart har en salstenta.

Anmälningstider HT18

HOV/LHS

12/9–26/9

Ordinarie tentor, omtentor SJK

HOV/LHS

19/9–3/10

Omtentor

ETN/ITE

8/10–21/10

Ordinarie tentor

HOV/LHS

17/10–31/10

Ordinarie tentor, omtentor SJK

HOV/LHS

24/10–7/11

Omtentor

HOV/LHS

21/11–5/12

Ordinarie tentor, omtentor SJK

HOV/LHS

28/11–12/12

Omtentor

ALLA

17/12–30/12

Ordinarie och omtentor

HOV/LHS

3/1–16/1

Omtentor

 

Vid anonym salstenta

Anmäl dig som vanligt i Studentladok. Observera att du måste ta med dig den anonymitetskod du får när du anmäler dig till tentasalen.

Regler vid salstenta

  • Ta med giltig legitimation.
  • Kom i god tid. Om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid blir du inte insläppt.
  • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna.
  • Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel
  • Tidigast efter 40 minuter får du lämna salen, det gäller även för toalettbesök.
  • Du får inte prata med andra tentander.

Hämta tentor, hemtentor och gruppuppgifter i Servicecenter

Tidigast två arbetsdagar efter att du har fått betyg i Studentladok kan du hämta ut den rättade tentan / uppgiften i Servicecenter. Kom ihåg att ta med giltig legitimation!

Om du vill begära omprövning av ditt betyg ska du inte hämta ut tentan eller uppgiften i original. Be då Servicecenter om en kopia. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning, det kan medföra straffansvar enligt Brottsbalken, och du kan bli skyldig till urkundsförfalskning.

Lokaler för salstentor

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 228.1 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Muntlig tentamen

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Övningstentor

Vill du titta på gamla tentor när du pluggar? Övningstentorna finns i Blackboard under fliken ”My studies”. Där listas alla kurser du har tillgång till.

Sidan uppdaterad 2018-07-11