Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

”Alla ska ha samma möjligheter”

Utgångspunkten för Högskolan i Halmstad är att alla ska ha samma möjligheter att läsa på högskolan. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få så kallat pedagogiskt stöd under din studietid på Högskolan i Halmstad. Det pedagogiska stödet ska ge förutsättningar för studenter med funktionsnedsättning att nå lärandemålen – de mål för utbildningen som gäller för alla studenter.

En funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättning för att få rätt till pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Vilket stöd du kan få beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Alla studenter har samma ansvar

Det ställs samma akademiska krav på studenter med funktionsnedsättning som på alla andra studenter. För att dina studier ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du känner till vad du som student behöver veta och göra:

  • Du ska självständigt inhämta kunskap och redovisa den i relation till kursmålen.
  • Dina kunskaper bedöms utifrån samma krav som gäller för övriga studenter. Kursens mål måste uppfyllas för att du ska bli godkänd.
  • All utbildning på högskolenivå innehåller forskningsförberedande moment. Som student ska du kunna ta del av nya forskningsrön inom ditt ämnesområde. Det ingår i utbildning på universitet och högskola att läsa artiklar och kurslitteratur även på engelska.
Sidan uppdaterad 2019-01-21