Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anstånd med studier, studieuppehåll och studieavbrott

Om du inte kan påbörja din utbildning den termin den startar eller om du behöver ta paus i din utbildning kan du ansöka om anstånd med studier respektive studieuppehåll. Om du har ångrat dig och inte ska gå din utbildning måste du göra ett studieavbrott.

Anstånd med studier

Om du är antagen till ett utbildningsprogram en viss termin men inte kan börja studera, kan du ansöka om att påbörja utbildningen vid nästa antagningsomgång. Det kallas för anstånd med studier. Anstånd beviljas normalt sett bara om du har särskilda skäl, det vill säga om du själv inte kan påverka omständigheterna. Ange dina skäl i din ansökan och glöm inte att bifoga handlingar som styrker dina skäl. Om du är antagen som reserv kan du inte beviljas anstånd med studier. Du ansöker via blanketten Ansökan om anstånd med studier som du sedan lämnar eller e-postar till Servicecenter.

Observera att anståndet inte är beviljat förrän du har fått ett skriftligt beslut från Högskolans antagningsenhet. Du får skjuta på din studiestart högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tidsperiod.

Du som har beviljats anstånd måste inför studiestarten alltid göra en ny anmälan till samma programalternativ på antagning.selänk till annan webbplats senast sista anmälningsdag. Där ska du även ladda upp beslutet på ditt personliga konto (mina sidor). Vidare instruktioner finns i ditt beslut.

Exempel på särskilda skäl för anstånd:

  • Sociala skäl
  • Medicinska skäl
  • Vård av barn
  • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • Studentfackliga uppdrag
  • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Studieuppehåll

Om du under en begränsad tidsperiod inte kan bedriva studier kan du ansöka om att göra ett studieuppehåll. Om du bedöms ha särskilda skäl att fortsätta studierna efter uppehållet ska Högskolan besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Tänk på att bifoga handlingar som styrker ditt skäl till studieuppehållet.

Studieavbrott

Om du inte planerar att gå den utbildning som du har registrerat dig på bör du göra ett studieavbrott. Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursstart (och du inte har tagit några poäng) räknas det som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen/programmet igen i konkurrens med andra sökande.

Om du däremot gör ditt avbrott senare än tre veckor efter kursstart kan du inte söka kursen igen. I mån av plats kan du omregistrera dig på utbildningen genom att kontakta kursansvarig. De poäng som du redan har fått godkänt på berörs inte, de ligger kvar i Studentladok.

Anmälan om studieavbrott kan du antingen göra via e-post till servicecenter@hh.se eller på blanketten anmälan om studieavbrott som du lämnar i Servicecenter. Tänk på att skriva med ditt personnummer, utbildningens namn och från vilket datum du vill att avbrottet ska gälla.

Sidan uppdaterad 2018-06-26