Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examen före 1 juli 2007

En student som påbörjade sina studier före att Sveriges examenssystem gjordes om den 1 juli 2007 och slutförde sin utbildning före den 1 juli 2015 och inte uppfyller kraven för en examen enligt nuvarande regler kan ansöka om ett examensbevis enligt de gamla reglerna. För ytterligare information, kontakta en examenshandläggare.

Generella examina enligt de äldre bestämmelserna

 • Högskoleexamen
  • En högskoleexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng (p) varav minst 40 p i ett ämne, fastställt som huvudämne för kandidatexamen.
 • Kandidatexamen
  • En kandidatexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 p varav minst 60 p i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 10 poäng.
 • Magisterexamen med ämnesdjup
  • En magisterexamen med ämnesdjup uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 p varav minst 80 p i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 p.
 • Magisterexamen med ämnesbredd
  • En magisterexamen med ämnesbredd uppnår du efter att ha avlagt en examen om minst 120 p eller motsvarande utländsk examen. Vidare skall du ha fullgjort en sammanhållen påbyggnadsutbildning som omfattar minst 40 p vari det ingår ett självständigt arbete om minst 10 p.

Yrkesexamina enligt de äldre bestämmelserna:

 • Högskoleingenjörsexamen
 • Lärarexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen

En yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning. För att få en sådan vid Högskolan i Halmstad måste du alltid följa ett program. Här ovan ser du vilka yrkesexamina som utfärdas vid Högskolan i Halmstad enligt de äldre bestämmelserna.

Sidan uppdaterad 2017-07-14