Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pedagogiskt stöd vid tenta

Om du har en dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd vid tentamenstillfällen.

Stödet är kompensatoriskt och samma krav på att uppfylla kursens mål gäller för studenter med funktionsnedsättning som för övriga studenter.

Innan du kan beviljas stöd måste du först tillsammans med Högskolans handläggare för studenter med funktionsnedsättning ha gjort upp en plan för vilka behov du har och fått ett beslut om stöd.

Exempel på pedagogiskt stöd vid tentamen:

  • Förlängd tentamenstid
  • Tekniska hjälpmedel, till exempel dator med talsyntesprogram (uppläsningsfunktion)
  • Möjlighet att skriva tentan i enskilt rum
  • Alternativ examinationsform (beslutas av examinator på respektive kurs)

För att du ska få det stöd som ni har kommit överens om vid salstentan måste du senast två veckor före tentamenstillfället anmäla ditt stöd till tentamensservice på anmälningsblankett via e-post. Blanketten får du av handläggaren för studenter med funktionsnedsättning, i samband med beviljat beslut om stöd.

Om du har önskemål om att anpassa formen för examination, så kallad alternativ examinationsform, är det alltid examinator på kursen som tar beslut om vilka justeringar som är möjliga att göra utifrån lärandemålen för kursen.

Sidan uppdaterad 2017-12-04