Bibliotekets öppettider

Bemanning

Ordinarie personal finns i informationsdisken fram till klockan 16. Därefter tar våra biblioteksvärdar över varpå servicen på framförallt referens- och systemfrågor blir något begränsad.

Bokinkast

Du kan även återlämna böcker efter stängning via vårt bokinkast. Du finner det till vänster om entrén.

uppdaterad

2019-03-25

Kontakt

Dela