Sök i databasen


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Populär

Lunds universitetsbibliotek

Drygt 1200 tidskrifter, varav ca 300 är sökbara på artikelnivå.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.