Anmärkning

e

Sök i databasen


Projekt Runeberg

Lysator (Linköpings universitet)

Projekt Runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. I dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.