AppStore

Sök i databasen


Social Science Research Network, SSRN

Social Science Research Network (SSRN)

Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext. 
Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.