Sök i databasen


Vitalis

Riksantikvarieämbetet

Vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, Katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.