Anmärkning

Finns även via databasvärden Rättsbanken.

Sök i databasen


EUR-Lex

Juridiskt material i EG/EU. Databasen innehåller referenser eller fulltext av lagstiftning, förarbeten, EG-domar mm. Ny lagstiftning förs först in som referens och kompletteras senare med den fullständiga texten. Äldre, ej gällande material, finns endast kvar som referens.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.