Sök i databasen


FAR Online

FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige.Databasen innehåller publikationer i fulltext, bl. a. FAR:s Samlingsvolym, Revision; en praktisk beskrivning, Börs- och värdepapper, Skatte- och taxeringsförfattningar, Redovisningslagstiftning, Internationell redovisningsstandard IFRS/IAS samt tidskrifterna Balans (1975-), Skattenytt (1986-) och Nyhetsbrevet FAR SRS INFO (1994-) liksom Skatteverkets rättfallssamling (1997-).

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.