Sök i databasen


Svensk MESH

MeSH (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär (tesaurus) som används vid National Library of Medicine. Data från NLM kompletteras med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets bibliotek.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.